Dodatkowo w ofercie

Przeczytaj zanim wyjedziesz :)  

 

Dokumenty tożsamości

Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o sprawdzenie czy mają Państwo ważne dokumenty tożsamości. Informacje przy jakich kierunkach wymagany jest paszport, a przy jakich dowód osobisty, znajdują się w zakładce „Z dowodem czy z paszportem”. Z reguły paszport powinien być ważny min. 6 miesięcy od daty powrotu (w przypadku niektórych kierunków nawet 12 miesięcy), natomiast dowód osobisty 3 miesiące.

Dzieci obowiązują te same wymogi – przy wyjeździe z kraju muszą mieć odpowiedni dowód tożsamości.
Przypominamy że po zmianie nazwiska dokumenty tożsamości należy wymienić w terminie określonym przepisami prawa.  

 

Warunki uczestnictwa

Prosimy o  zapoznanie się z warunkami uczestnictwa oraz ważnymi informacjami dodatkowymi, które stanowią integralną część umowy z Organizatorem. Dokonując rezerwacji jednocześnie akceptują Państwo Warunki Uczestnictwa. Jeśli któryś z punktów jest dla Państwa niezrozumiały, zalecamy zwrócić się do pracownika biura z prośbą  o wyjaśnienie.

 

Ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych  

Jeśli ktokolwiek z uczestników planowanego wyjazdu cierpi na chorobę przewlekłą (np. nadciśnienie, cukrzycę itd.), należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie od następstw chorób przewlekłych. Ubezpieczenie podstawowe z reguły nie obejmuje leczenia chorób będących następstwem choroby przewlekłej.

 

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji

Istnieje możliwość zawarcia przez Klienta umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i przerwania udziału w imprezie turystycznej. Jeżeli do wyjazdu pozostaje więcej niż 30 dni,ubezpieczenie takie można wykupić w ciągu 7 dni od dnia rezerwacji, natomiast poniżej 30 dni – tylko w dniu rezerwacji. Cena takiego ubezpieczenia to około 3% wartości imprezy turystycznej, a jego wykupienie gwarantuje zwrot do 100% kosztów naliczonych przez Organizatora np. w przypadku śmierci najbliższej osoby, nagłego zachorowania, pożaru i innych możliwych do udokumentowania przyczyn uznawanych przez Ubezpieczyciela.

 

Zmiana ceny imprezy

Organizator ustawowo ma możliwość podwyższenia ceny imprezy do 21 dnia przed datą wyjazdu w związku ze wzrostem kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak opłaty lotniskowe oraz wzrostem kursu walut. Istnieje możliwość wykupienia „gwarancji niezmienności ceny” która zabezpiecza przed podwyższeniem ceny imprezy (nie dotyczy to opłat pokrywanych na miejscu, np. biletów wstępu do obiektów podczas wycieczek objazdowych). Warto dokonywać rezerwacji w promocji First Minute, gdy „gwarancja niezmienności ceny” z reguły jest bezpłatna.

 

Obcokrajowcy

Obcokrajowcy mogą podlegać innej procedurze wizowej niż obywatele Polski. Sprawdzenie jakie są wymagania wizowe i inne procedury, które ich dotyczą należą do KLIENTA.

 

Bezpieczeństwo

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa w poszczególnych krajach w zakładce „MSZ – ostrzeżenia dla turystów” lub na stronie www.msz.gov.pl. Informacje dotyczące wymaganych szczepień przy wyjazdach zagranicznych znajdują się w zakładce „Szczepienia dla podróżujących”; informacje te mogą Państwo uzyskać również w jednej z placówek Sanepid.

 

Podróż

Godziny wylotu i przylotu mogą ulec zmianie w stosunku do godzin podanych przy zakładaniu rezerwacji. Prosimy więc o kontakt z biurem w celu potwierdzenia aktualnej godziny na 24 godziny przed wylotem. Po przylocie rezydent poinformuje Państwa gdzie będzie podana informacja o planowanej godzinie powrotu.  

Odprawa na lotnisku rozpoczyna się na dwie lub trzy godziny przed wylotem i kończy się najczęściej 60 minut przed wylotem. Prosimy więc o stawienie się do odprawy w zalecanym czasie. Przypominamy że zmiana godziny wylotu nie jest podstawą do reklamacji.

 

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.